Netiquette

În anii 50 – 60, odată cu apariția primelor rețele de calculatoare, nimeni nu ar fi putut spune în ce măsură Internetul ne va influența cultura și comunicarea.

Astăzi, comunicarea este din ce în ce mai ușoară, datorită tehnologiei, care o face mai rapidă și mai accesibilă.

 

Interacționăm zi de zi, prin mijloace electronice, cu alte persoane de la locul de muncă, cu membrii familiei ori cu prietenii.

 

 

 

Apariția unui ”cod” al manierelor elegante sau al comportamentului civilizat în mediul online reprezintă o consecință firească a progresului tehnologic.

Învățăm despre cum ar trebui să interacționăm în mediul virtual încă din gimnaziu, manualul de clasa a VI a pentru disciplina Informatică și T.I.C cuprinde o secțiune dedicată acestei teme.

Netiquette, abrevierea de la ”Internet etiquette” sau ”Network etiquette” reprezintă regulile pentru comunicarea civilizată în mediul online.1

Putem găsi sfaturi despre cum ar trebui să scriem un mesaj de poștă electronică sau să purtăm o conversație în mediul online.

Mi-am permis să strâng pentru dumneavoastră, distinși utilizatori, câteva articole, în marea lor majoritate în limba engleză, cu speranța că mediul virtual va deveni din ce în ce mai prietenos iar manierele noastre în online vor fi la fel de elegante precum în întâlnirile față în față.

10 Basic Rules of Netiquette or Internet Etiquette

 Elemente de etică și reguli de comportament în comunicarea pe internet.

 5 Types of Internet Abuse Used in Cyberbullying

Stopping Bad Behavior, Online

EXAMPLES OF GOOD NETIQUETTE

EXAMPLES OF BAD NETIQUETTE

1 – Chen, Shing-Ling Sarina. “Netiquette”. Encyclopedia Britannica, 5 Jul. 2019, https://www.britannica.com/topic/netiquette. Accessed 22 June 2021.